โคลงแรงดันไฟฟ้ารถยนต์

ความคงตัวของไฟเบรกแบบไฟนอล

ไฟเลอร์ไฟ XCS

โมดูล XCS ซค ' ไม่ใช้ CPU, เซ็นเซอร์ตรวจจับรังสีไม่ผ่านตัวเรา

– เพิ่มแรงบิด แรงม้า อตราเร่ง

– คันเร่งตอบสนองได้ดีขึ้น

– กระแสไฟสเถียร สม่ำเสมอ

– เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าบนรถยนต์ได้ดียิ่งขึ้น

– ช่วยถนอมและยืดอายุการทำงานของไดชาร์จรถยนต์

– ช่วยให้ประหยัดน้ำมัน

– เครื่องฟิต สตาทติดง่ายขึ้น

หลักสลพ.ส.

กล่องเร่งประจไฟ (+) XCS นี้จะกระตุ้นกระแสไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ให้เร็วยิ่งขึ้นและกระแสไฟเสถียรกมากขึ้น เพิ่ให้รถยนต์ได้รับกระแสไฟที่เสถียรอยู่ตลอดเวลาซึ่งส่งผลให้โวลท์ของกระแสไฟไม่ตก ช่วยลดการทำงานของไดชาร์ท เครื่องยนต์ไม่ฉุด และไม่มีอาการวูบขณะใช้กล่อง XCS


ติดตั้งระบบป้องกันภาพ XCS Stabilizer

ติดตั้งระบบป้องกันภาพ XCS Stabilizer

1.ต่อสายสีแดงเข้ากับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่รถยนต์

2.ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่รถยนต์

3.จัดวางกล่อง XCS ให้เหมาะสม โดยระมัดระวังถึงความชื้นเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อหลีกยืดอายุการใช้งาน

หลักสลพ.ส.

หลักสลพ.ส.

กล่องเร่งประจไฟ (+) XCS นี้จะกระตุ้นกระแสไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ให้เร็วยิ่งขึ้นและกระแสไฟเสถียรกมากขึ้น เพิ่ให้รถยนต์ได้รับกระแสไฟที่เสถียรอยู่ตลอดเวลาซึ่งส่งผลให้โวลท์ของกระแสไฟไม่ตก ช่วยลดการทำงานของไดชาร์ท เครื่องยนต์ไม่ฉุด และไม่มีอาการวูบขณะใช้กล่อง XCS


ผลทดสอบ

08:00ทบทวน