ซิลเวอร์นาโน (Silver Nano) คือ เทคโนโลยีการสังเคราะห์เงินหรือซิลเวอร์ (Silver) ให้มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร (Nanometer) คือ มีขนาดไม่เกิน 100 นาโนเมตรเทียบเท่า กับดีเอ็นเอในร่างกายของมนุษย์ และเนื่องจากขนาดที่เล็กนี้เอง ทำให้มีปริมาณพื้นที่ผิวสูง ซึ่งสามารถสัมผัสกับเชื่อเเบคทีเรียได้มากขึ้น

โลหะเงินสามารถแตกตัวเป็นประจุบวก (Ag+) ในระดับอนุภาคนาโน จากนั้นอนุภาคซิลเวอร์จะไปเกาะที่ผนังของเชื้อแบคทีเรีย และเเทรกเข้าไปภายในเซลล์ พร้อมกับเข้าจับกับหมู่ซัลเฟต (Sulphate) ของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เผาผลาญออกซิเจน และพลังงงาน ทำให้เอาไซม์ และการเผาผลาญพลังงานเกิดผิดปกติ จนแบคทีเรียถูกทำลายและตายในที่สุด

คุณสมบัติของ LIFESCI SILVER NANO

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 99.99% ทั้ง แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และเชื้อโรค มากกว่า 500 ชนิด รวมถึง COVID-19

ดับกลิ่นเหม็นที่ต้นตอกลิ่นได้

ใช้ฉีดพ่นได้ทุกพื้นผิว ในวงกว้าง

ปราศจากแอลกอฮอล์ ไม่ต้องผสม ใช้ได้ทันที

ผ่านการวิจัยจากนักวิจัยนานาชาติ ใช้ทางการแพทย์อย่างแพร่หลาย

ไม่ทำอันตรายต่อคนและสัตว์

LifeSCI เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานที่สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว และทุกพื้นที่ สามารถผสมกับน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1:1 แล้วฉีดพ่นได้ทันทีทั้งในอาคารและภายนอกอาคาร

LifeSCI ใช้งานได้กับอุปกรณ์ฉีดพ่นหลากหลาย เช่น เครื่องพ่นสเปรย์ฝอย เครื่องพ่นสะพายหลัง เครื่องพ่นหมอกไอน้ำ และนำไปแบ่งใส่ขวดหัวสเปรย์เพื่อฉีดพ่นได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญกำกับดูแล

การฉีดพ่นควรใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกันให้มิดชิด โดยฉีดพ่นครอบคลุมพื้นผิวที่ต้องการทั่วบริเวณแล้วทิ้งไว้ให้แห้งโดยไม่ต้องล้างหรือเช็ดออก LifeSCIจะยึดเกาะบนพื้นผิวนั้นๆ และมีประสิทธิภาพคงอยู่ได้นาน 7-14 วัน

สามารถใช้ในการทำอุโมงค์ฉีดพ่นเป็นละอองฝอยหรือหมอกครอบคลุร่างกายของมนุษย์ได้สามารถใช้ สเปรย์ ชุบ เช็ด ล้างมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ได้สามารถนำไปใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงได้

หลักการทำงานของ LifeSci Silvernano

                               กลไกการทำงานของ LifeSci Silvernano

                      ผนังเซลล์ของแบคทีเรียที่สัมผัสกับLifeSci Silver Nano

 

ภาพจากผลวิเคราะห์ TEM

จากการวิเคราะห์อนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) พบว่า สารกำจัดเชื้อโรคความเข้มข้นของซิลเวอร์นาโน 100 ppm มีขนาดอนุภาค 10-50 นาโนเมตร

 

 

 

Research Result