Hurricane Industrial

            ด้วยชื่อเสียงด้านอุตหกรรมการผลิตกรองอาการรถยนต์ และ อุปกรณ์เสริมรถยนต์ กว่า 25 ปี เราดำเนินธุรกิจหลากหลาย ผู้ใช้ทั้งภาคผู้ใช้ทั่วไปและภาคธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนกรองอุตสาหกรรมสำหรับธุจกิจอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ เพราะเราคือ No.1 filter in the world 

Filter Element

J2-4CWC 11-035

Suction Filter Element

FIE-150

Filter Element

10CWC15-1070

Hydraulic Filter Element

937776Q

Filter Element

4CWC15-1070

Filter Element

100WS23-130

Gas Filter

931881

Panel Filter

HVAC

Gallery

" REINVENTION PASSION "