Hurricane Reinvention x ตลาดมารวย ปิ่นเกล้า

Hurricane Reinvention x ตลาดมารวย ปิ่นเกล้า เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม เวลา 19.00 น. ได้เข้าฉีดน้ำยา LifeSci ป้องกันเชื้อโรค 99.99% ทั้งแบคทีเรีย Covid-19 ลดกลิ่นอับชื้น ทั่วพื้นที่ตลาดมารวย ปิ่นเกล้า ไร้กลิ่น ไร้สารตกค้าง […]

ตรวจโควิดฟรี ได้อย่างไรบ้าง ??

เงื่อนไขการขอเข้ารับตรวจ Covid-19 ฟรี ทั้งโรงพยาบาล เอกชน และ รัฐ มีดังนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ก ภายใน 14 วัน หรือก่อนหน้านี้มีอาการ ไข้/อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ […]