รณรงค์ลดฝุ่นPM 2.5 ในเขตพื้นที่ กทม และปริมณฑล

รณรงค์ลดฝุ่นPM 2.5 ในเขตพื้นที่ กทม-ปริมณฑล

เนื่องจาก กรมควบคุมมลพิษ รายงานฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ จึงมีการรายงานสถานการณ์เขตพื้นที่ ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงเกินมาตรฐาน พื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล ภาพจาก:  การจัดอันดับดัชนีคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 14-17 ก.พ 67 เตือน พบละอองฝุ่นPM 2.5 […]