ตรวจโควิดฟรี ได้อย่างไรบ้าง ??

เงื่อนไขการขอเข้ารับตรวจ Covid-19 ฟรี ทั้งโรงพยาบาล เอกชน และ รัฐ มีดังนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 • กลุ่ม ก
  ภายใน 14 วัน หรือก่อนหน้านี้มีอาการ ไข้/อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก

  – สัมผัส ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด
  – เดินทางไปยัง/มาจาก/หรืออยู่อาศัย ในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
  – ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค- แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19

 • กลุ่ม ข
  – ผู้เข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อ (ต้องผ่านการวิเคราะห์จากทางแพทย์)
  – ผู้ที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองติดเชื้อ

  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค หรือ PUI (Patient Under Investigation) ของกรมควบคุมโรคโดยทางแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าท่านมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและวางแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของท่านโดยกระบวนการทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางโรงพยาบาลจะส่งเบิกกับ สปสช.ตามหลักเกณฑ์ ซึ่ง สปสช.ได้แจ้งให้โรงพยาบาลทุกสังกัดทั้งรัฐและเอกชนทุกแห่งทราบแล้วถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายกับ สปสช.ได้ โดยไม่ต้องเรียกเก็บจากผู้ป่วย ” นพ.จเด็จ กล่าว

  ทั้งนี้ “สปสช.จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองโควิด-19” แก่คนไทยทุกคน สำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาตินั้น ทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับตรวจคัดกรองโควิด-19 ไว้แล้ว และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

#สถานการณ์โควิด19#โควิด19#COVID19#ไวรัสโคโรนา#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019#เราต้องรอด#hurricaneairfilter#ร่วมด้วยช่วยกัน#ไทยช่วยไทย#ส่งกำลังใจให้นักรบโควิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *