ตารางการเปรียบเทียบปริมาณสิ่งปนเปื้อนของกรองอากาศ Hurricane กับกรองมาตรฐาน Toyota

Graph showing the difference between Hurricane air filter and standard air filter กราฟตารางการเปรียบเทียบปริมาณสิ่งปนเปื้อน

พิสูจน์เเล้ว‼กรองอากาศเฮอร์ริเคนไม่มีผลกับเครื่องยนต์ ช่วยลดการสึกหรอ เเละยังเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องยนต์😍

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ทำการทดลองความสึกหรอของรถยนต์ระหว่างกรองอากาศมาตรฐานโตโยต้ากับกรองอากาศเฮอร์ริเคน ซึ่งได้ทำการทดสอบสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันหล่อลื่นเป็น 3 กลุ่ม หลัก ๆ
1. สิ่งปนเปื้อนจากสารน้ำมันหล่อลื่น
2. สิ่งปนเปื้อนจากโลหะในน้ำมันหล่อลื่น
3. สิ่งปนเปื้อนจากฝุ่นละอองในน้ำมันหล่อลื่น

✅ ผลการทดสอบคือกรองอากาศเฮอร์ริเคนมีปริมาณสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันหล่อลื่นน้อยกว่ากรองอากาศมาตรฐานโตโยต้า นอกจากนี้ เมื่อใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลจะพบว่ากรองอากาศเฮอร์ริเคนมีปริมาณสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันหล่อลื่นน้อยกว่ากรองอากาศมาตรฐานโตโยต้าอีกเช่นกัน

✅ เมื่อเปรียบเทียบมาตรฐาน ASTM D6595 – 17 กรองเฮอร์ริเคนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุก ๆ การทดสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *