ท่านผศ.ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล เข้าพบบริษัทฯ เตรียมสัญญาส่งนักศึกษาม.สวนดุสิตมาฝึกงาน

ท่านดร.สุรพงษ์ เตรียมสัญญาmou การส่งนักศึกษาม.สวนดุสิตมาฝึกกับบริษัทเฮอริเคนตามที่บริษัทต้องการแรงงานคุณภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *