ยุค PM 2.5 ต้องใช้กรองอากาศ Hurricane

ยุค PM 2.5 ต้องใช้กรองอากาศ Hurricane กรองอากาศวแตนเลสของ Hurricane ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ได้เนื่องจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ขึ้นจะทำให้ไม่มีเขม่าควัน ซึ่งเพียงแค่เปลี่ยนกรองก็สามารถลด PM 2.5 ได้ถึง 33%
ยุค PM 2.5 ต้องใช้กรองอากาศ Hurricane กรองอากาศวแตนเลสของ Hurricane ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ได้เนื่องจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ขึ้นจะทำให้ไม่มีเขม่าควัน ซึ่งเพียงแค่เปลี่ยนกรองก็สามารถลด PM 2.5 ได้ถึง 33%
กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร บริษัทรถยนต์และบริษัทน้ำมันได้ร่วมมือกันเพื่อลดการปล่อยฝุ่น PM 2.5 จากท่อไอเสียรถยนต์ซึ่งมีส่วนร่วมถึง 72% ของ PM2.5 ในอากาศในกรุงเทพมหานคร

ซึ่งเจ้าหน้าที่ในเมืองได้ทำการทดสอบกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ไม่ค่อยบำรุงรักษาบ่อยและบำรุงรักษาบ่อยครั้งโดยการเปลี่ยนน้ำมันไปเป็นระดับ Euro-3 แทน ผลการทดสอบแสดงว่าการเปลี่ยนฟิลเตอร์น้ำมัน กรองอากาศรถยนต์ และน้ำมันสามารถลดการปล่อยฝุ่น PM2.5 ได้ประมาณ 25%
 
นอกจากนี้กระทรวงได้ประสานงานกับบริษัทรถยนต์ 9 แห่งเพื่อให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์รถฟรี ลดราคาบำรุงรักษารถและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจนถึงเมษายน
 

ลดฝุ่น PM 2.5 กรองอากาศสแตนเลส Hurricane

กรองอากาศสแตนเลส Hurricane ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 เนื่องจากกรองอากาศสแตนเลส Hurricane มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ลดควันดำจากท่อไอเสียและลด PM 2.5 ที่ออกจากปลายท่อ ซึ่งเพียงแค่เปลี่ยนกรองก็สามารถช่วยลด PM 2.5 ไปได้ถึง 33% !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *