รณรงค์ลดฝุ่นPM 2.5 ในเขตพื้นที่ กทม-ปริมณฑล

รณรงค์ลดฝุ่นPM 2.5 ในเขตพื้นที่ กทม และปริมณฑล
รณรงค์ลดฝุ่นPM 2.5 ในเขตพื้นที่ กทม และปริมณฑล

เนื่องจาก กรมควบคุมมลพิษ รายงานฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ จึงมีการรายงานสถานการณ์เขตพื้นที่ ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงเกินมาตรฐาน พื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล

ภาพค่าเฉลี่ย PM 2.5 ในพื้นที่ กทมและปริมณฑล

ภาพจาก:  การจัดอันดับดัชนีคุณภาพอากาศ

ระหว่างวันที่ 14-17 ก.พ 67 เตือน พบละอองฝุ่นPM 2.5 ในเขตพื้นที่สีแดงและพื้นที่สีส้ม มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก ต่อชาว กทม-ปริมณฑล โดยเริ่มป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัยป้องกัน PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้ยานพาหนะในยามจำเป็น

รณรงค์ลดฝุ่นPM2.5 ด้วยกรองอากาศ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเชิญชวน คนกรุงร่วมแคมเปญ“การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่และไส้กรองอากาศเครื่องยนต์” รณรงค์แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เนื่องจากปัญหาฝุ่นในกรุงเทพฯ เกิดจากปัจจัย 3 อย่าง คือ รถยนต์ การเผาชีวมวลและสภาพอากาศที่ปิด หากเราช่วยกันแก้ปัญหาฝุ่นจากรถยนต์จะสามารถลดปัญหาฝุ่นในกรุงเทพฯ ได้มาก วิธีที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่และไส้กรองอากาศเครื่องยนต์    โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ดีเซลเก่า”
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *